Koto Sound Dictionary

Click on the terms below for a description and sound examples.

Search:

Aka-tonbo Oshi tome yuri-iro
Chan Rokudan no shirabe
Gakujoshi Ryu
Hiki-iro Sakura
Hirajoshi Sara
Ikuta School Sha
Kayagum Tsuki-iro
Kojo no tsuki Tuning
Nogijoshi Waren
Oshi hanashi Yamada School
Oshi hanashi yuri-iro Yuyake koyake
Oshi hibiki Zheng
Oshi tome
Oshi tome hanashi